Rycerze Kolumba

Bieżące informacje i wydarzenia dotyczące działań podejmowanych przez Rycerzy Kolumba działających przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej znajdziesz tutaj <-- kliknij.

 


O nas

Zakon Rycerzy Kolumba to organizacja założona pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych, jako katolicka wspólnota mężczyzn, którzy poprzez miłosierdzie oraz przykład własnego życia są świadkami ewangelicznej Dobrej Nowiny.

Rycerze Kolumba służą przy parafiach, gdzie zakładają tzw. „Rady”. Są to lokalne wspólnoty, których celem jest wspólna formacja duchowa, służba Kościołowi i niesienie pomocy potrzebującym.

Wspólnota Rycerzy Kolumba przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej powstała 22 października 2021 r., z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Antoniego Sochy. Stanowi ją obecnie 28 osób. Dołączyć do niej może każdy mężczyzna, który:

  • ukończył 18 lat,
  • jest praktykującym katolikiem pozostającym w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską.

Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna: 

  • akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności,
  • dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego,
  • może przystępować do Sakramentów Świętych.

Misją Rycerzy jest służba Kościołowi. Realizujemy ją poprzez cztery główne obszary działalności:

  • Wiara – apostolat świeckich, ewangelizacja, wspieranie powołań duchownych, służba porządkowa przy kościele, pogłębianie swojej wiary, modlitwa, uczestnictwo i pomoc w liturgii, obrona wartości chrześcijańskich,
  • Rodzina – obrona wartości rodziny, umacnianie więzi rodzinnych, troska o religijną formację rodzin, wzmacnianie małżeństw, wzajemna pomoc braterska we wspólnocie,
  • Społeczność – działalność charytatywna, programy pomocy potrzebującym, bezdomnym, niepełnosprawnym, osobom starszym i chorym, działania na rzecz młodzieży,
  • Życie – obrona życia, od poczęcia do naturalnej śmierci i troska o nie, na różnych płaszczyznach.

Jeżeli pragniesz dołączyć do naszej formacji lub chcesz dowiedzieć się więcej o nas i o naszej działalności, zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w spichlerzu, w każdy pierwszy piątek miesiąca po mszy św. wieczornej.

 

O bieżących wydarzeniach możesz także poczytać na naszym profilu na fb tutaj.

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Czytaj dalej