Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich, erygowane przez biskupa miejsca, w którym podstawowym terenem działania jest parafia. Celem tego ruchu jest zmierzanie do większego nasycenia życia publicznego (osobistego i wspólnotowego) wartościami chrześcijańskimi oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z duchowieństwem w apostolskiej misji Kościoła.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 15 członków. Formacja stała odbywa się poprzez comiesięczne – dwa spotkania:

- w pierwszy piątek miesiąca, rozpoczynamy Mszą świętą, następnie odmawiana jest litania do Serca Jezusowego, a w dalszej części – modlitwa brewiarzowa

- w trzeci wtorek miesiąca, spotkanie formacyjne oparte jest na materiałach proponowanych przez Instytut Krajowy Akcji Katolickiej.

Dorocznym świętem Akcji Katolickiej jest dzień Uroczystości Chrystusa Króla, który przypada w ostatnią niedzielę roku liturgicznego (między 20 a 26 listopada).

 

Członkowie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej podejmują w naszej parafii liczne inicjatywy. Między innymi staramy się:

- pogłębiać życie religijne, moralne, intelektualne i kulturalne oraz ukierunkowywać naszych współbraci i bliźnich na zadania apostolskie

- zajmować stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagować na zagrożenia winy moralności chrześcijańskiej

- angażować się w formację dzieci i młodzieży

- brać czynny udział w uroczystościach, czuwaniach i rozważaniach modlitewnych

- zapewniać naszą obecność i pomoc w podejmowanych dziełach pomocowych.

 

Asystentem Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej parafii jest Ksiądz Proboszcz Dariusz Stefanek.

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Czytaj dalej