Pierwsza Komunia Święta

Szczęść Boże,

w związku z częstszymi sytuacjami, kiedy to całe klasy, bądź pojedyncze osoby mają kwarantannę (także w niedzielę) bardzo proszę o informowanie osób wybranych z danej klasy (bądź spoza szkoły) do kontaktu ws. Komunii, a te osoby przekażą rodzicom, których dzieci były na kwarantannie materiały ze spotkania w niedzielę (rodzice drukują materiały i dzieci uzupełniają na bieżąco).

Przypominam, że dzieci zbierają i uzupełniają wszystkie materiały ze spotkań. W maju 2022 r. przed Pierwszą Komunią, odbędą się indywidualne spotkania formacyjne dziecka z rodzicami i księdzem, na których poproszę o uzupełnione materiały oraz podręczniki z klasy trzeciej.

Ks. Wojciech Lisiecki

 

Pierwsza Komunia Święta 2021/2022

  1. Termin Pierwszej Komunii Świętej: 4 czerwca 2022 r.
  2. Przygotowanie: Msza św. niedzielna dla dzieci o godz. 10:30 i spotkanie po Mszy świętej (około 10 minut): spotkania dla klas „A” i „C” oraz dzieci spoza szkoły nr 50  – w I i III niedzielę każdego miesiąca; spotkania dla klas „B” i „D”– w II i IV niedzielę każdego miesiąca. Spotkania nie będą się odbywały w czasie ferii świątecznych i przerwy semestralnej.
  3. Spotkania z rodzicami:

- 14 września 2021 r. godz. 19:00 (na spotkaniu rodzice wypełniają deklarację o przygotowaniu i przystąpieniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej);

Deklarację o przygotowaniu i przystąpieniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej można uzyskać w kancelarii parafialnej w środy w godz 7:30-8:00 oraz 16:45-17:30. Zapisy do 5 października 2021 r.

- 5 października 2021 r. godz. 19:15 (wtorek)

  1. Modlitwy (z podręcznika strona 240) zaliczają dzieci w szkole według harmonogramu (wszystkie modlitwy z danego miesiąca za jednym razem).
  2. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w jednakowych strojach.
  3. Świadectwo chrztu dziecka należy dostarczyć do 5 października 2021 r. (nie dotyczy dzieci ochrzczonych w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie).
  4. Zgodę na przystąpienie dziecka z innej parafii należy dostarczyć do 5 października 2021 r.

 

Zebranie rodziców których dzieci w tym roku szkolnym przystąpią do Pierwszej Komunii świętej będzie 14 września o godzinie 19 w kościele. Pierwsza Komunia święta planowana jest na wigilię Zesłania Ducha Świętego w 2022 roku.

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z parafii zamieszkania.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest  słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

  • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I Komunii świętej w jednakowych strojach .

Zwyczajem naszej parafii uroczystość udzielenia I Komunii św. odbywa się w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Do pierwszej spowiedzi (sakramentu pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w dniu poprzedzającym pierwszą komunię świętą.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św. - czyli I Komunia święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Wtorek II tygodnia adwentu (Iz 40,1-11) „Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”. Głos się rozlega: „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na [...]

Czytaj dalej