Pierwsza Komunia Święta

Spotkania niedzielne zawieszone.

 

Linki do pieśni na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej:

Pan Jezus już się zbliża:  https://www.youtube.com/watch?v=pxgqBVN8qMc

Niosę w darze Tobie Chryste: https://www.youtube.com/watch?v=OSEJafG029o

Już gościsz Jezu z sercu mym:  https://www.youtube.com/watch?v=2LMsDRkXhHA

Panie dobry jak chleb:      https://www.youtube.com/watch?v=Phk_pZQv2zU

Niechaj z nami będzie Pan:   https://www.youtube.com/watch?v=qrPB0oVJRYk

 

Drodzy Rodzice,

w tym roku mieliśmy szczególnie dużo nauki zdalnej, oraz z wiadomych względów musieliśmy zawiesić coniedzielne spotkania w kościele. Mam jednak nadzieję, że pamiętali Państwo, że Pierwsza Komunia dziecka jest pogłębieniem jego przyjaźni z Panem Bogiem w Eucharystii i w miarę możliwości uczestniczyli przez ten rok z dzieckiem we Mszy Świętej w kościele bądź za pośrednictwem transmisji. Świadome uczestnictwo dzieci w Eucharystii, umiejętność zachowania się w kościele, odpowiadania
na dialogi we Mszy Świętej jest bardzo ważne.

Link do transmisji online z naszej parafii (swietaurszula.lublin.pl, zakładka: transmisja na żywo):  https://online.wkosciolach.pl/Lublin_Ledochowska

Jako rodzice, przygotowują Państwo swoje dzieci już od samego urodzenia do Przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę Świętą.
W tym roku, z pomocą przychodzi również program katechetyczny klasy trzeciej, w którym to w podstawie programowej lekcji religii wpisane są modlitwy, których dzieci uczą się przez cały rok (jest to tzw. mały katechizm).

Zrozumiałym jest, troska rodziców o przygotowanie ich dziecka do przyjęcia Pana Jezusa
w Eucharystii po raz pierwszy, szczególnie w czasach, gdy głównymi osobami odpowiedzialnymi za to przygotowanie są rodzice. Dlatego, jeżeli któreś z Państwa uzna, że przez naukę zdalną, utrudniony tryb życia w związku z epidemią, licznymi zajęciami online (co nie sprzyja rozwojowi dzieci), dziecko nie jest gotowe w tym roku przystąpić do Pierwszej Spowiedzi Świętej oraz Pierwszej Komunii Świętej,
to przypominam, że w przyszłym roku szkolnym również ruszą zapisy i jest możliwość przystąpienia
do Pierwszej Komunii Świętej w 2022 r.

Przypominam, że ze względów bezpieczeństwa, w związku z epidemią, w tym roku uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w czterech turach. W kościele będą obowiązywać przepisy sanitarne obowiązujące na dzień 22.05.2021 r.

Harmonogram Pierwszej Komunii Świętej 22.05.2021 r.:

Tura I – (klasa 3E) godz. 9:00

Tura II – (klasa 3A oraz dzieci spoza SP 50) godz. 10:30

Tura III – (klasa 3C) godz. 12:00

Tura IV – (klasa 3D) godz. 13:30

 

Spotkanie indywidualne

            Zgodnie z tym, co było ogłaszane Państwu we wrześniu; 15.05.2021 r. (sobota) będzie indywidualne spotkanie rodziców, dziecka oraz mnie. Nie będzie to egzamin, ale krótka rozmowa; ze względu na ograniczoną ilość spotkań oraz naukę zdalną, chcę z każdą rodziną z osobna się spotkać, sprawdzić poprawność danych, znajomość modlitw, ewentualnie wytłumaczyć pytania dziecka, co do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej.

Proszę, aby na spotkanie każde dziecko wzięło ze sobą podręcznik i aby w spotkaniu uczestniczył przynajmniej jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka (a nie dalsza rodzina np. dziadkowie). Na rozmowę z każdym dzieckiem i rodzicem planowane jest 5 minut, w kolejności alfabetycznej (jak z listy z dziennika).

Harmonogram spotkań w dniu 15.05.2021 r.:

Klasa 3A – od godz. 8:00 (co 5 minut kolejna osoba w kolejności alfabetycznej)

Klasa 3C – od godz. 9:30 (co 5 minut kolejna osoba w kolejności alfabetycznej)

Klasa 3D – od godz. 11:45 (co 5 minut kolejna osoba w kolejności alfabetycznej)

Klasa 3E – od godz. 13:45 (co 5 minut kolejna osoba w kolejności alfabetycznej)

Spoza SP 50 – od godz. 15:45 (co 5 minut kolejna osoba w kolejności alfabetycznej)

 

Spotkania (próby) w kościele przed Komunią

            Ze względu na konieczność zawieszenia coniedzielnych spotkań, została zwiększona ilość spotkań (prób) przed Pierwszą Komunią Świętą. W związku z tym, już w kwietniu zapraszam na spotkanie (próbę) w kościele, kiedy to dzieci dostaną książeczki Pierwszokomunijne (w których są modlitwy i rachunek sumienia). Spotkania (próby) będą się odbywać z podziałem na tury, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. W maju spotkania będą o godzinie 19:15 ze względu na trwające po Mszy Świętej nabożeństwo majowe przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, na które też zapraszam. Proszę, aby w czasie trwania nabożeństwa dzieci nie biegały i nie hałasowały pod kościołem.

Harmonogram spotkań (prób):

Tura I - 20.04.2021 r. (wtorek) o godz. 18:45

Tura II – 21.04.2021 r. (środa) o godz. 18:45

Tura III – 22.04.2021 r. (czwartek) o godz. 18:45

Tura IV – 23.04.2021 r. (piątek) o godz. 18:45

 

Tura IV – 11.05.2021 r. (wtorek) o godz. 19:15

Tura III – 12.05.2021 r. (środa) o godz. 19:15

Tura II – 13.05.2021 r. (czwartek) o godz. 19:15

Tura I – 14.05.2021 r. (piątek) o godz. 19:15

 

Tura III – 18.05.2021 r. (wtorek) o godz. 19:15

Tura IV – 19.05.2021 r. (środa) o godz. 19:15

Tura I – 20.05.2021 r. (czwartek) o godz. 19:15

Tura II – 21.05.2021 r. (piątek) o godz. 19:15

 

Pierwsza Spowiedź Święta

Do sakramentu spowiedzi, po raz pierwszy dzieci przystąpią 21.05.2021 r. (piątek).
W konfesjonałach będzie kilku księży. Bardzo proszę, aby dzieci w atmosferze ciszy i skupienia mogły się po raz pierwszy wyspowiadać. Proszę rodziców i rodziny, aby nie robić w tym czasie zdjęć, zachować spokój i skupienie, będzie to osobiste spotkanie Waszych dzieci z Miłosiernym Bogiem.

Harmonogram przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi Świętej w dniu 21.05.2021 r.:

Tura I (klasa 3E) – o godz. 16:30

Tura II (klasa 3A oraz dzieci spoza SP 50) – o godz. 16:50

Tura III (klasa 3C) – o godz. 17:10

Tura IV (klasa 3D) – o godz. 17:30

 

Biały Tydzień

Informacje na temat Białego Tygodnia będą podawane na bieżąco, jednak patrząc na obecną sytuację epidemiczną pozostawiamy udział dzieci w Białym Tygodniu do Państwa dowolnej decyzji.

 

Odbiór strojów pierwszokomunijnych

            W sobotę, 08.05.2021 r., w sali domu parafialnego, będzie można odebrać stroje (jest to jedyny możliwy termin).

Harmonogram odbioru strojów w dniu 08.05.2021 r.:

Dziewczynki:

godz. 11:00 – klasa 3D

godz. 11:30 – klasa 3C

godz. 12:00 – klasa 3 E

godz. 12:30 – klasa 3A

Chłopcy:

godz. 9:00 – klasa 3E

godz. 9:30 – klasa 3C

godz. 10:00 – klasa 3 D

godz. 10:30 – klasa 3A oraz spoza SP 50

 

Zdjęcia

Zdjęcia klasowe, indywidualne i portretowe będą w Białym Tygodniu, we wtorek 25.05.2021 r.:

Klasa 3C – o godz. 15:45

Klasa 3D – o godz. 16:15

Klasa 3E – o godz. 16:45

Klasa 3A oraz spoza SP 50 – o godz. 17:15

 

Dodatkowe wskazówki

Na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu, omawialiśmy jak przygotować dziecko do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii oraz Spowiedzi Świętej. Niestety wiem, że nie wszyscy rodzice uczestniczyli w tym spotkaniu, dlatego poniżej zamieszczam kilka wskazówek, na co jako rodzice powinniście Państwo zwrócić szczególną uwagę.

 • Dziecko powinno uświadamiać sobie, że najważniejszy jest Pan Jezus. (a nie obiad, goście, prezenty).
 • Pogłębianie przyjaźni dzieci z Bogiem jako Ojcem, do którego mogą się zwracać ze wszystkimi problemami podczas rozmowy z Nim, czyli modlitwy.
 • Kształtujemy w dzieciach postawę modlitewną, uczymy je doświadczenia modlitwy uwielbienia, dziękczynienia, przeproszenia, a na końcu modlitwy prośby.
 • Wyczulenie dziecka, że Pana Boga interesują wszystkie sytuacje ich życia, dlatego mogą opowiadać o nich Bogu swoimi słowami.
 • Podtrzymywanie u dzieci radości związanej z przyjęciem po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej, wyrobienie tęsknoty za Jezusem, który również oczekuje na to spotkanie.
 • Oczekiwaniu na spowiedź i odpuszczenie grzechów powinna towarzyszyć atmosfera miłości
  i tęsknoty za tym wydarzeniem, podczas którego Pan Bóg odpuści dziecku grzechy i nigdy więcej do nich nie wróci.
 • Wprowadzenie w Liturgię Eucharystii, na niej dzieci kształtują postawę słuchania Bożego słowa
  i realizowania go w życiu, przeżywają podziw dla dzieł Bożych, ofiarowanie siebie z Chrystusem Bogu Ojcu przez wierne wykonywanie codziennych obowiązków, a także przez służenie innym.
 • Uroczystość pierwszokomunijna stanowi jeden z normalnych etapów zjednoczenia człowieka
  z Bogiem i jest wydarzeniem, które niczego nie kończy (ani katechezy, ani troski rodziców o dalszą formację religijną dziecka).

 

Ważne informacje przed Pierwszą Komunią 2021 r.:

 1. Termin Pierwszej Komunii: 22 maja 2021 r.
 2. Obecność obowiązkowa na Mszy niedzielnej dla dzieci o godz. 10:30.
 3. Termin spotkania z rodzicami: 22 września 2020 r. o godz. 18:45 w kościele.
 4. Modlitwy (z podręcznika strona 240) zaliczają dzieci w szkole według harmonogramu.
 5. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w jednakowych strojach.
 6. Świadectwo chrztu dziecka trzeba dostarczyć do 20 października 2020 r. Nie dotyczy dzieci ochrzczonych w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z parafii zamieszkania.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest  słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

 • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I Komunii świętej w jednakowych strojach .

Zwyczajem naszej parafii uroczystość udzielenia I Komunii św. odbywa się w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Do pierwszej spowiedzi (sakramentu pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w dniu poprzedzającym pierwszą komunię świętą.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św. - czyli I Komunia święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Wtorek trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 7,51-59;8,1) Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i [...]

Czytaj dalej