Pierwsza Komunia Święta

Przypominam że do 2 lutego nie ma spotkań po Mszy o godz. 10:30!!!

 

Przymiarki strojów komunijnych CHŁOPCÓW będą 1 lutego (sobota) od godz. 9:00 w sali domu parafialnego.

 

Dnia 5 stycznia nie ma spotkania po Mszy o godz. 10:30.

 

Po uzgodnieniu z krawcowymi terminów oraz dostępu do sali w domu parafialnym, ustalono że: w najbliższą sobotę 7 grudnia 2019 roku, będą przymiarki strojów dziewczynek, w sali kolumnowej (dom parafialny, wejście od kancelarii) w następującym porządku:
 
Klasa 3a godz. 9:00
Klasa 3b godz. 9:15
Klasa 3c godz. 9:30
Klasa 3d godz. 9:45
Klasa 3e godz. 10:00
Klasa 3f i spoza szkoły nr. 50 godz. 10:15
 
Natomiast po uzgodnieniu z krawcowymi terminów oraz dostępu do sali w domu parafialnym ustalono, że chłopcy będą mieli przymiarki 1 lutego 2020 roku także w sali kolumnowej, w następującym porządku:
 
Klasa 3a godz. 9:00
Klasa 3b godz. 9:15
Klasa 3c godz. 9:30
Klasa 3d godz. 9:45
Klasa 3e godz. 10:00
Klasa 3f i spoza szkoły nr. 50 godz. 10:15

 

Ważne informacje:

  1. Termin Pierwszej Komunii: podany zostanie w drugą niedzielę września.
  2. Obecność obowiązkowa na Mszy niedzielnej dla dzieci o godz. 10:30 i spotkaniu po Mszy świętej.
  3. Najbliższe spotkanie z rodzicami 5 listopada o godz. 19:15 w kościele.
  4. Modlitwy (z podręcznika strona 240) zaliczają dzieci w szkole według harmonogramu.
  5. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w jednakowych strojach.
  6. Świadectwo chrztu dziecka trzeba dostarczyć do 5 listopada 2019 r. Nie dotyczy dzieci ochrzczonych w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z parafii zamieszkania.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest  słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

  • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I Komunii świętej w jednakowych strojach .

Zwyczajem naszej parafii uroczystość udzielenia I Komunii św. odbywa się w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Do pierwszej spowiedzi (sakramentu pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w dniu poprzedzającym pierwszą komunię świętą.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św. - czyli I Komunia święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Sobota - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Dz 22, 3-16) Paweł powiedział do ludu: "Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, [...]

Czytaj dalej