Pierwsza Komunia Święta

24 stycznia 2020 r. (niedziela) o godz. 13.00 w sali domu parafialnego odbędzie się spotkanie rodziców, ze względu na ograniczenia i zakaz zgromadzeń na spotkaniu może być obecnych 3 rodziców z każdej klasy (wyznaczona we wrześniu osoba do kontaktu ws. komunii oraz 2 osoby z trójki klasowej). Spotkanie będzie dotyczyło organizacji komunii.

 

Spotkania niedzielne zawieszone.

 

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice

W związku z różnymi rodzajami nieobecności dzieci i rodziców (choroba, kwarantanna i inne), podczas Mszy św. w niedzielę o godz. 10:30 i spotkaniu po Mszy. Bardzo proszę, aby dziecko kiedy wróci po nieobecności, podało mi po spotkaniu datę lub nr. spotkania w którym Go nie było, a ja dam kartkę którą trzeba będzie uzupełnić i przynieść na spotkanie w kościele w następną niedzielę. Na tej podstawie uzupełnimy karteczki na planszy.

Uzupełniamy tekst/rebus/krzyżówkę na podstawie obejrzanej przez internet Mszy i spotkania z naszej parafii: https://online.wkosciolach.pl/Lublin_Ledochowska

ks. Wojciech Lisiecki

 

Ważne informacje przed Pierwszą Komunią 2021 r.:

Spotkanie organizacyjne rodziców dzieci klas III chętnych przygotowywać się na coniedzielnych spotkaniach w naszej parafii odbędzie się 22 września o godz. 18.45 w kościele. Podczas spotkania będą podane wszelkie informacje oraz rodzice będą zapisywać dzieci na przygotowania do I Komunii świętej.

  1. Termin Pierwszej Komunii: 22 maja 2021 r.
  2. Obecność obowiązkowa na Mszy niedzielnej dla dzieci o godz. 10:30 i spotkaniu po Mszy świętej.
  3. Termin spotkania z rodzicami: 22 września 2020 r. o godz. 18:45 w kościele., 20 października o godz. 19:15 w kościele.
  4. Modlitwy (z podręcznika strona 240) zaliczają dzieci w szkole według harmonogramu.
  5. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w jednakowych strojach.
  6. Świadectwo chrztu dziecka trzeba dostarczyć do 20 października 2020 r. Nie dotyczy dzieci ochrzczonych w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z parafii zamieszkania.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest  słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

  • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I Komunii świętej w jednakowych strojach .

Zwyczajem naszej parafii uroczystość udzielenia I Komunii św. odbywa się w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Do pierwszej spowiedzi (sakramentu pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w dniu poprzedzającym pierwszą komunię świętą.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św. - czyli I Komunia święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Dz 22, 3-16) Paweł powiedział do ludu: "Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i [...]

Czytaj dalej