Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela, 17 stycznia 2021

1. Odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia i cząstki różańca o godz. 15.00 w intencji oddalenia koronawirusa z naszej Ojczyzny i całego świata, w intencji chorych, przebywających w szpitalach i na kwarantannie, zmarłych z powodu koronawirusa, w intencji Rodzin o opiekę Bożą, przedłużamy do zakończenia kwarantanny narodowej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 2. 22 stycznia, w 117 rocznicę przyjęcia habitu zakonnego przez Ojca Pio, będziemy obchodzić Dzień Wierności i razem odnowimy obietnice chrzcielne, znak Bożego życia otrzymanego w Chrystusie. [...] Czytaj dalej

Galeria zdjęć Świąteczne kolędowanie 2021

Aktualności

Świateczne kolędowanie 6 stycznia o godz. 16:30 Sobota, 2 stycznia 2021

W uroczystość Objawienia Pańskiego w porze popołudniowej, młodzież z naszej parafii zaprasza na świąteczne kolędowanie. [...] Więcej...

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Dz 22, 3-16) Paweł powiedział do ludu: "Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, [...]

Czytaj dalej