Chrzest

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

 1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców (do wglądu)
 2. akt urodzenia dziecka,
 3. dane personalne: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz data urodzenia rodziców chrzestnych
 4. zaświadczenie od rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania ich o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych, (przynosimy w dniu chrztu w czasie składania podpisów do ksiąg
 5. jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.
 6. na spisanie aktu do ksiąg, zapraszamy do kancelarii w tygodniu przed chrztem.
 7. chrzestni składają podpisy w księgach oraz przynoszą zaświadczenia 15 min przed chrztem do kancelarii.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 

Informujemy, że chrzty w okresie Bożego Narodzenia są w naszej parafii w dniu 26 grudnia o godz. 12:00, oraz w okresie Wielkiego Postu w drugi dzień świąt wielkanocnych o godz. 12:00.
 

Chrzestni

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 2. ukończył 16 lat,
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Nauka Kościoła zawarta w KKK o Sakramencie Chrztu

Konferencje przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywać się będą w poniedziałki o godzinie19:00 w sali domu parafialnego.

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Wtorek II tygodnia adwentu (Iz 40,1-11) „Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” mówi wasz Bóg. „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy”. Głos się rozlega: „Przygotujcie na pustyni drogę dla Pana, wyrównajcie na [...]

Czytaj dalej