Chrzest

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

 1. świadectwo ślubu kościelnego rodziców (do wglądu)
 2. akt urodzenia dziecka,
 3. dane personalne: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz data urodzenia rodziców chrzestnych
 4. zaświadczenie od rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania ich o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych, (przynosimy w dniu chrztu w czasie składania podpisów do ksiąg
 5. jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.
 6. na spisanie aktu do ksiąg, zapraszamy do kancelarii w tygodniu przed chrztem.
 7. chrzestni składają podpisy w księgach oraz przynoszą zaświadczenia 15 min przed chrztem do kancelarii.

Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.

 

Chrzestni

Przyjmujący chrzest powinien mieć chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami, ma przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Można wybrać dwoje chrzestnych (matkę i ojca chrzestnych).

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada do tego wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 2. ukończył 16 lat,
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest

 

Konferencje przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się w drugi czwartek miesiąca o godzinie18:40 w sali domu parafialnego (za wyjątkiem stycznia)

 

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg