Bierzmowanie

Terminy i tematy spotkań dla wszystkich w kościele:

11.10.2019 godz. 19.15 – Jezus moim Panem i Zbawicielem

8.11.2019 godz. 19.00  – Wracam do Ojca

13.12.2019 godz. 19.00  – Odnalazłem sens życia w Bogu

Terminy spotkań w grupach:

Grupa B, C, D
(poniedziałek godz. 19.00)

Grupa E, F, G
(wtorek godz. 19.00)

Grupa H, I
(piątek godz. 19.00)

14.10.2019r.

15.10.2019r.

18.10.2019r.

18.11.2019r.

19.11.2019r.

22.11.2019r.

2.12.2019r.

3.12.2019r.

6.12.2019r.

 

Tematy spotkań w grupach:

Październik – Jezus mnie kocha i z miłości oddaje swoje życie

Listopad – Przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania

Grudzień – Ufam Bogu i w Nim odnajduję szczęście

Osoby prowadzące daną grupę:

A – Ks. Paweł

B – Iwona i Robert

C – Karolina i Paweł

D – Jolanta i Szczepan

E – Anna i Piotr

F – Jadwiga i Jerzy

G –  Anna i Grzegorz

H – Beata i Krzysztof

I – Joanna i Jacek

Informacje o przydziale do grup zostaną przekazane na spotkaniu 11 października 2019r. godz. 19.15

Miejsce spotkań w grupach - Spichlerz sale 1, 2, 3 na parterze ( budynek obok kościoła i plebanii )

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Sobota - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Dz 22, 3-16) Paweł powiedział do ludu: "Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, [...]

Czytaj dalej