Bierzmowanie

E-mail kontaktowy dotyczący sakramentu bierzmowania 2021

bierzmowanieul@gmail.com

 

Spotkanie dla rodziców i kandydatów do sakramentu bierzmowania odbędzie się 27 września 2020 bezpośrednio po Mszy świętej (godz. 12.00)

 

Terminy spotkań: (Msza Święta + spotkanie)

11.10.2020 godz. 12.00

25.10.2020 godz. 12.00 - spotkanie odwołane

8.11.2020 godz. 12.00 - spotkanie odwołane

22.11.2020 godz. 12.00 - spotkanie odwołane

  • terminy mogą ulec zmianie

 

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony. (por. KKK 1285)

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Dz 22, 3-16) Paweł powiedział do ludu: "Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i [...]

Czytaj dalej