Bierzmowanie

E-mail kontaktowy dotyczący sakramentu bierzmowania 2021

bierzmowanieul@gmail.com

 

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców (opiekunów) z uwagi na ograniczenia odbędą się w dwóch turach:

I - 26.04.2021r. godz. 19.00 w kościele ( osoby z pierwszą literą nazwiska od A do M )

II - 27.04.2021r. godz. 19.00 w kościele ( osoby z pierwszą literą nazwiska od N do Ż )

Proszę osoby, które nie dostarczyły świadectwa chrztu by uczyniły to na najbliższym spotkaniu (dotyczy osób, które przyjęły chrzest w innej parafii niż parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie).

Wszelkie informacje dotyczące dalszego przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania zostaną podane na spotkaniu.

Ks. Paweł

 

Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości. Dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony. (por. KKK 1285)

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Wtorek trzeciego tygodnia okresu Wielkanocnego (Dz 7,51-59;8,1) Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i [...]

Czytaj dalej