Grupy Duszpasterskie

W naszej Parafii istnieje wiele grup i wspólnot duszpasterskich. Gorąco zachęcamy do znalezienia także swojego miejsca we wspólnocie parafialnej przez udział w spotkaniach wybranej przez siebie grupy. Czas i miejsce spotkań podane są przy poszczególnych wspólnotach. Gotowość przynależności do danej grupy można zgłosić u opiekuna grupy lub w kancelarii parafialnej.

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg