Historia

Historia tej parafii zaczęła się znacznie wcześniej przed jej powstaniem. Zachowane dokumenty stwierdzają, że w latach siedemdziesiątych (druga połowa) ks. Biskup Lubelski występował do odpowiednich władz o pozwolenie na budowę kościoła w Dzielnicy Węglin w Lublinie. Niestety władze ówczesne systematycznie odmawiały prośbom ks. Biskupa. Dopiero podczas nawiedzin naszego miasta przez Ojca Św. w Ojczyźnie pragnie wznieść świątynię w dzielnicy Węglin. Wyraził wtedy intencje, że świątynia będzie miała za patronkę, pierwszą wyniesioną na ołtarze na ziemi polskiej przez Ojca Św. Matkę Urszulę Ledóchowską.

Po tych wydarzeniach, na prośbę ks. Biskupa o pozwolenie na budowę świątyni, władze odpowiedziały pozytywnie. W listopadzie 1987 r. było już pisemne zapewnienie wydane przez Wojewodę Lubelskiego, że na Węglinie można rozpocząć starania od strony formalnej i administracyjnej o pozwolenie na budowę świątyni. Biskup natychmiast wyznaczył księdza, który zajął się sprawami formalnymi i troską o pozwolenie na budowę. Pierwszą rzeczą było zorganizowanie miejsca gdzie wierni tej okolicy mogliby się wspólnie modlić. Dzięki życzliwości SS. Uczennic Boskiego Mistrza, ich kaplica zakonna przez 17 miesięcy spełniła rolę świątyni parafialnej. W tym czasie załatwiane były długie i trudne sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia i miejsca na budowę tej świątyni. Wiele było życzliwości ze strony wiernych i okazywanej pomocy, choć były też znaczące przeszkody. Przy Bożej pomocy i opiece w kwietniu 1989 r. rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy, która została zbudowana w niezwykle szybkim czasie i już 7 czerwca było jej poświęcenie. Obrzędu tego dokonał Biskup Lubelski Bolesław Pylak. Praktycznie od tego dnia funkcjonuje parafia. Kanonicznie erygowanie parafii miało miejsce 28 sierpnia 1989 roku.

Przy tymczasowej kaplicy wybudowano mieszkania dla księży i sale katechetyczne oraz kancelarię parafialną. Po zakończeniu tych prac przystąpiono do przygotowania projektu technicznego świątyni parafialnej. Projektantem kościoła jest architekt lubelski mgr inż. Stanisław Machnik a konstruktorem dr Wiesław Nurek z Politechniki Lubelskiej.

Jeszcze tego samego roku (1989) jesienią rozpoczęto prace przy wykopie na ławy fundamentowe. Prace przy budowie przebiegały sprawnie i systematycznie, 26 maja 1996 roku odbyła się konsekracja nowo wybudowanej świątyni. Uroczystości tej przewodniczył Biskup Lubelski Bolesław Pylak.


Parafia św.Urszuli liczy nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców. W parafii jest wiele grup duszpasterskich, które ubogacają życie duchowe wspólnoty parafialnej. Historia parafii zaczyna się więc kształtować i pozostawiać ślady Bożej obecności i działania Bożego w ludziach.

Autor - ks. Antoni Socha
Redagował - Tomasz Wawer

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg