Rada duszpasterska

Skład nowowybranej Rady Duszpasterskiej na III kadencję w latach 2007-2012.

 1. Dadej Andrzej
 2. Dyniec Zdzisław
 3. Dziwulska Maria
 4. Kostyła Marian
 5. Kowalczyk Lucjan
 6. Niezgoda Czesław
 7. Palejczuk Helena
 8. Skowronek Marian
 9. Strug Anna
 10. Wójcik Henryk
 11. Gaś Aleksandra
 12. Kulik Wacław
 13. Piekarz Wiesław
 14. Piłat Stefan
 15. ks. Antoni Socha- proboszcz

Rada Parafialna złożyła uroczyste przyrzeczenie w I Niedzielę Adwentu, 2.XII.2007.

 

W dniu 21 X.2012  odbyły się  wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wierni oddawali głosy przed i po Mszach św. W głosowaniu wzięło udział 768 osób. Głosów nieważnych było 8. Do Rady Duszpasterskiej zostały wybrane następujące osoby;

1. Czerniak Henryk

2. Dyniec Zdzisław

3. Kostyła Marian

4. Kowalczyk Lucjan

5. Kulik Wacław

6. Malinowski Zbigniew

7. Niezgoda Czesław

8. Palejczuk Helena

9. Piekarz Wiesław

10. Skowronek Marian

11. Strug Anna

12. Welcz Henryk

Członkowie Rady Duszpasterskiej złożyli ślubowanie podczas Mszy św 2.XII.2012. Na zebraniu Rada  - Zgodnie z regulaminem - wybrała na zastępcę Przewodniczącego Rady p. Helenę Palejczuk. Rada postanowiła , że zbierac sie będzie na zebraniu raz w kwartale i w razie potrzeby.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

(Rz 3,21-29) Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w [...]

Czytaj dalej