Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela, 23 kwietnia 2017

1. Dzisiejsza niedziela jako II wielkanocna, ustanowiona została przez św. Jana Pawła II jako Niedziela Bożego Miłosierdzia. Prośbę o ustanowienie takiej niedzieli objawił Pan Jezus św. Siostrze Faustynie. Zachęcamy także do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia, której odmawiania nauczył sam Pan Jezus i polecił ją też odmawiać. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Znakiem naszego miłosierdzia będzie w tym roku pomoc mieszkańcom Syrii, którzy przeżywają od kilku lat tragedię wojny. Ofiarę na ten cel można złożyć do [...] Czytaj dalej

Galeria zdjęć Wigilia Paschalna

Aktualności

IX Tydzień Biblijny – Niedziela Biblijna 30 IV 2017 r. Wtorek, 25 kwietnia 2017

W Niedzielę Biblijną obchodzimy jednocześnie Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego . Bardzo serdecznie zapraszamy i [...] Więcej...

Wyjazd młodzieży na spotkanie młodych do Lednicy Piątek, 21 kwietnia 2017

W naszej parafii organizowany jest wyjazd na tegoroczne spotkanie młodych do Lednicy w dniach 2-4 czerwca 2017. Zapisy u księdza Pawła. [...] Więcej...

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

(Dz 5,27-33) Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. (Ps 34,2.9.17-20) REFREN: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na [...]

Czytaj dalej