Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela, 19 października 2014

1. Przeżywamy dziś w Kościele Katolickim Światowy Dzień Misyjny. Ogarniamy wszystkich misjonarzy i misjonarki naszą modlitwą i ofiarami skladanymi na tacę. Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele. 2. Dziś wyniesiony zostaje na ołtarz jako blogoslawiony, Wielki Przyjaciel Polski, Papież Paweł VI.Był zaproszony na uroczystości milenijne do Polski w 1966 roku, ale władze ówczesne komunistyczne Go nie wpuściły. 3. Dziś mija 30 lat od męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zamordowany został przez Służbę Bezpieczeństwa. Wiernie [...] Czytaj dalej

Galeria zdjęć Wspomnienie Jana Pawała II w naszej szkole

Aktualności

Nabożeństwo różańcowe środa, 1 października 2014

Rozpoczęliśmy miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Każdego dnia zapraszamy na nabożeństwo różańcowe, które w dni [...] Więcej...

Jubileusz 25-lecia naszej parafii Sobota, 7 czerwca 2014

W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy 25 lecie naszej parafii. Na sumę, na godzinę 12:00 zostali zaproszeni wszyscy księża, którzy [...] Więcej...

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

(Ef 4,7-16) Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze [...]

Czytaj dalej