Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela, 15 października 2017

1. Trwa czas modlitwy różańcowej, a także wielka potrzeba zjednoczenia ludzi wierzących wokół różańca, przeciwstawienia się modlitwą i pokutą niszczycielskiej mocy zła. Zachęcamy do kontynuowania modlitwy różańcowej w domach i rodzinach. Zapraszamy na modlitwę różańcową w kościele, szczególnie tych wszystkich, którzy nie byli jeszcze w tym roku. 2. W naszej parafii wspieramy dziś Fundusz Nowego Tysiąclecia, ktróry pomaga młodzieży utalentowanej, pochodzącej z niezamożnych rodzin, fundując im stypendia. Młodzież naszej parafii włączając się w [...] Czytaj dalej

Galeria zdjęć Różaniec do granic

Aktualności

Konferencje przedmałżeńskie. Sobota, 2 września 2017

W czwartek 7 września o godz.19.00 rozpoczyna się jesienny cykl katechez dla narzeczonych.. Dzień skupienia dla narzeczonych będzie w [...] Więcej...

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

(Rz 3,21-29) Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez [...]

Czytaj dalej