Harcerze

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu

Europejskiego

 

Skauci Europy

 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy ruchem wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 17 lat, prowadzonym przez kadrę młodych wychowawców. Nasz ruch opiera się na pedagogice Baden-Powella.

Jak działamy?

Nasza metodyka opiera się na trzech gałęziach:

-gałąź żółta- wilczki (8-12 lat)

-gałąź zielona- harcerze i harcerki (12-17 lat)

-gałąź czerwona-wędrownicy i przewodniczki (od 17 lat)

 

Jako Skauci Europy uczymy przez działanie, dajemy młodemu człowiekowi możliwość osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne. Kultywujemy miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

 

Nasza organizacja wchodzi w skład Federacji Skautingu Europejskiego – Skautów Europy, występujących w 20 krajach Europy.

 

Jak nas znaleźć?

 

Chcesz dołączyć do Skautów Europy? Skontaktuj się z nami

5. Szczep Lubelski:

Drużynowy: Jacek telefon: 507-950-044

 

Więcej informacji na temat mojej drużyny znajdziesz na stronie www.5lubelska.cba.pl

 

8. Szczep Lubelski:

Akela: Ania 8gl.fse@gmail.com

Drużynowa: Laura 8dl.potok@gmail.com

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Wspomnienie św. Jacka, prezbitera (Joz 3,7-10a.11.13-17) Pan oznajmił Jozuemu: Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie. Zwrócił się następnie Jozue do [...]

Czytaj dalej