Pierwsza Komunia Święta

Plan przygotowań do I Komunii Św dnia 3 czerwca 2017 r.

 

grupa I – klasy: a, b, c, d

grupa II – klasy e, f, g oraz dzieci spoza Szkoły nr 50

 

próba 16 maja godz. 19:00 – grupa I

próba 17 maja godz. 19:00 – grupa II

 

próba 23 maja godz. 19:00 – grupa I

próba 24 maja godz. 19:00 – grupa II

 

próba 30 maja godz. 19:00 – grupa I

próba 31 maja godz. 19:00 – grupa II

 

2 czerwca o godz. 15:30 odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (zabieramy świece) oraz spowiedź

 

3 czerwca o godz. 10:20 grupa I (spotykamy się pod kościołem)

3 czerwca o godz. 11:50 grupa II (spotykamy się pod kościołem)

 

4 czerwca (niedziela) Msza św. o godz. 10:30

5, 6, 7, 8, 9 czerwca Biały Tydzień o godz. 18:00 Msza Św. oraz nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

10 czerwca godz. 11:00 zakończenie Białego Tygodnia w parafii Matki Bożej Różańcowej ul. Bursztynowa 20. (każdy dojeżdża sam)

 

 

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do

przyjęcia Pierwszej Komunii Św.

 

 

Przymiarki stroi komunijnych odbędą w dniu 13-05-2017 sobota - jeszcze nie wiadomo w której sali, ale ks. Wojciech Lisiecki przekaże dzieciom taka informację 

plan przymiarek dla poszczególnych klas od godziny 9 co 40 minut  klasa:

klasa "a" godz. 9:00

 

klasa "b" godz. 9:40

 

klasa "c" godz. 10:20

 

klasa "d" godz. 11:00

 

klasa "e" godz. 11:40

 

klasa "f" godz. 12:20

 

klasa "g" godz. 13:00

 

Bardzo proszę żeby wszyscy byli przygotowani do uregulowania płatności za stroje plus ewentualne dodatki wianki, rękawiczki itp. Panie nie będą miały terminala więc tylko rozliczenia gotówkowe. 

 

 

Ewentualne poprawki gdyby takie były konieczne mają być zrobione w ciągu tygodnia.

 

 

 

 

 

 

Dnia 18 lutego (sobota) o godz. 12:00

w spichlerzu będzie drugi termin przymiarek

strojów pierwszokomunijnych (dla tych co jeszcze nie byli)

 

 

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z własnej parafii.

Dzieci przygotowują się do I Komunii św. przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest słowo do nich, a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

  • Niedzielna Msza św. i pacierz

Do I Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do I komunii świętej w jednakowych strojach .

W Białym tygodniu dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w wieczornej Mszy Św.

Biały tydzień uwieńczymy pielgrzymką dzieci i rodziców do sanktuarium.

Dzieci mają obowiązek zdać poszczególne elementy katechizmu podstawowego (z tyłu podręcznika s.240). Zdawanie katechizmu rozłożony jest na poszczególne miesiące. Natomiast do końca kwietnia formułę sakramentu pokuty i pojednania.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by I Komunia św. nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Św.- czyli I Komunia Święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

 

Tradycją w naszej parafii jest, że Pierwsza Komunia św. jest udzielana w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Wspomnienie św. Jacka, prezbitera (Joz 3,7-10a.11.13-17) Pan oznajmił Jozuemu: Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie. Zwrócił się następnie Jozue do [...]

Czytaj dalej