Bierzmowanie

Udzielenie Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii odbędzie się 17 lutego 2018 r.
o godz. 18.00

 

16 lutego od godz. 16.00 - spowiedź dla młodzieży i ich rodzin

17 lutego o godz. 10.00 – próba generalna

 

Dialog z Ks. Biskupem:
Ks. Bp: Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?”
Kandydaci: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.”

Ks. Bp podchodzi do każdego i namaszcza czoło olejem Krzyżma Świętego. Dialog podczas namaszczania:
Bp: „N. (imię do Bierzmowania) przyjmij znamię daru Ducha Świętego”
Kandydat: „Amen”.
Ks. Bp: „Pokój z tobą”.
Kandydat: „I z duchem twoim.”

 

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Niedziela XVI tygodnia okresu zwykłego (Jr 23, 1-6) Pan mówi: "Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych [...]

Czytaj dalej