Roraty

Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Obecna część roku liturgicznego, którą rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę grudnia, przypomina nam także o Jego powtórnym przyjściu, które dokona się na końcu czasów.

Charakterystycznym elementem adwentu są msze roratnie, sprawowane na cześć Matki Bożej. Nazwa roraty natomiast pochodzi od pierwszych słów antyfony Rorate caeli desuper (Spuście rosę niebiosa).

Roraty sprawowane są zazwyczaj o świcie i kojarzą się z blaskiem świec roznoszonym wśród ciemności. Światło w Kościele wskazuje Chrystusa jako światłość świata oświecającą ciemności naszego życia. A poranny czas sprawowania rorat ma przypominać, że każdy wierny powinien być gotowy na Sąd ostateczny i zawsze zachowywać czujność w oczekiwaniu na przyjście Pana.

W naszej parafii msze roratnie sprawowane są przez cały okres Adwentu od poniedziałku do soboty o godz. 6:00. Do udziału w nich zapraszamy szczególnie dzieci, dla których od poniedziałku do piątku po zakończonej mszy roratniej przygotowane będą w sali kolumnowej słodkie bułeczki i herbata.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Czytaj dalej