Ruch Czystych Serc Małżeństw

 

autor: Mirosław Rucki

Natychmiast po stworzeniu pierwszego człowieka, mężczyzny i kobiety, Bóg ustanowił małżeństwo: „ci dwoje będą jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Dlaczego więc rozdzielamy swoje ciała prezerwatywami, dlaczego niszczymy małżeńską jedność duchową przez swoją postawę antykoncepcyjną? Wiele tracimy, nic nie zyskując...

Największym jednak dramatem w tej sytuacji jest grzech odmowy współpracy z Bogiem. Jeżeli Bóg zaplanował dla Waszego małżeństwa potomstwo, któremu Ty odmawiasz prawa do istnienia, to tym samym popełniasz grzech nieposłuszeństwa względem Boga! Małżeństwo jest powołaniem – powołaniem do spełnienia konkretnej misji, polegającej na współpracy z Bogiem w dziele stworzenia. Podstawową wspólnotą Kościoła jest rodzina, otwarta na miłość i płodność. Taka rodzina jest „ikoną Trójcy Świętej”, mówiąc słowami Ojca Świętego Jana Pawła II. Jedynie w takich rodzinach, skierowanych na miłość Boga i na posłuszeństwo Jego prawom, człowiek może osiągnąć pełnię szczęścia płynącego z harmonii z Bożym planem.
Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, ażeby w sakramencie małżeństwa stanowili nierozerwalną jedność, żeby byli dla siebie nawzajem wsparciem w trudnych chwilach, by dzielili się radością i miłością. Bóg chciał, aby z tej świętej i czystej miłości przychodziły na świat dzieci, kochane i akceptowane, którym rodzice poświęcą czas i uwagę. Nie jest to żaden utopijny ideał – to jest normalność, jaką Bóg przewidział dla człowieka. Jeżeli postępujemy inaczej, postępujemy nienormalnie. Warto jednak włożyć odrobinę wysiłku w byciu posłusznym Bogu, żeby do tej normalności powrócić.
Miłość małżeńska wymaga nieustannego pogłębiania życia wewnętrznego przez osobisty kontakt z Jezusem w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Wymaga wewnętrznej dyscypliny i ciągłej pracy nad sobą. Domaga się wzajemnego zaufania oraz wzajemnego wspierania się i nieustannego przebaczania. Nie osiągnie się szczęścia i prawdziwej jedności w małżeństwie bez systematycznej pracy, bez przyznawania się do błędów i bez ich naprawiania.
Sakrament małżeństwa daje niezwykłą moc, płynącą ze specjalnej łaski, jaką Bóg obdarza małżonków. W konfesjonale Jezus uczy nas przebaczać, otrzymywać przebaczenie oraz zaczynać od nowa. W Eucharystii Jezus daje każdemu wierzącemu – a w szczególności małżonkom – moc przemieniania się według woli Bożej. Wspólna modlitwa małżonków, a zwłaszcza modlitwa różańcowa i czytanie Pisma św., umacnia więzi w rodzinach i ukazuje wizję wspólnej przyszłości, budowanej na wartościach chrześcijańskich, na czystej miłości oraz na przebaczeniu. Nie zaniedbujmy tych podstawowych elementów, na których można zbudować prawdziwie szczęśliwe małżeństwo i rodzinę.

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg