Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa zespołu

Email osoby prowadzącej

Telefon osoby prowadzącej

Jeśli zespół jest mieszany wiekowo, proszę zapisać ilość uczniów SP i Gimnazjum

Informacje do prezentacji przed występem

Np. mikrofon dla solisty, korzystanie z podkładu muzycznego, podłączenie innych instrumentów

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Piątek V Tygodnia Wielkiego Postu (Jr 20,10-13) Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo [...]

Czytaj dalej