Formularz zgłoszeniowy

Pełna nazwa zespołu

Email osoby prowadzącej

Telefon osoby prowadzącej

Jeśli zespół jest mieszany wiekowo, proszę zapisać ilość uczniów SP i Gimnazjum

Informacje do prezentacji przed występem

Np. mikrofon dla solisty, korzystanie z podkładu muzycznego, podłączenie innych instrumentów

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

Czytaj dalej