Ogłoszenia na V Niedziele Wielkiego Postu Niedziela, 17 marca 2013

 

 1.  W najbliższy wtorek przypada doroczna Uroczystość Św, Józefa Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego oraz Patrona wielu Parafian.Zapraszamy na mszę św na godzinę 7 lub 18 ,aby wspólnie uczcić tak Wielkiego patrona.
 2. Za tydzień przeżywać będziemy Niedziele Palmową, która rozpoczyna obchód Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej mszy św. poświęcamy palmy.

  Niedziela Palmowa to też Diecezjalny Dzień Młodzieży.Centrum Młodzieży zaprasza w Niedzielę Palmową w godzinach 10-12.30 do auli Seminarium Duchownego w Lublinie, następnie procesja do kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła i tam o godzinie 13 msza św. pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego.
 3. Planowana Droga Krzyżowa po osiedlu w ubiegłym tygodniu nie odbyła się ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne dlatego planujemy odprawienie w tym tygodniu o takiej samej godzinie i tymi samymi ulicami, to jest godzina 19. u zbiegu ul Wertera  i Judyma początek i zakończenie przed kaplica księży Paulistów.
 4. We wtorek spotkanie członków Akcji Katolickiej po wieczornej mszy św..
 5. Spotkania w spichlerzu dla osób pozostających bez pracy odbywać się będą  w niewielkich grupach metoda warsztatową. Osoby zainteresowane zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w n najbliższy czwartek o godzinie 19.

  Inne spotkania odbywają się według ogłaszanego i wywieszonego na tablicy ogłoszeń  harmonogramu. Serdecznie zapraszamy.
 6. W przyszłą niedziele można będzie złożyć ofiarę do puszki na kwiaty do Grobu Pańskiego.
 7. Do kawiarenki zaprasza dziś Legion Maryi.

Czytanie na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg

(Jr 7,23-28) To mówi Pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli [...]

Czytaj dalej